Kinderen observeren en waarom wij daarvoor kleur gebruiken.

De laatste jaren bewegen kinderen minder. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn om met plezier een leven lang te bewegen. Het bewegingsonderwijs en de vakleerkracht vervullen een belangrijke rol. Daarnaast is ...

Bewegend leren als vast onderdeel van het onderwijs op Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft in samenwerking met Regiekr8 en het primair onderwijs invulling gegeven aan Bewegend Leren. Wethouder Berend Jan Bruggeman gaf woensdag 16 november in Nieuwe-Tonge de aftrap. Bijna alle scholen hebben ondertussen 1 of meerdere ambassadeurs ...

Verhuisbericht

Vanaf 1 december zijn wij verhuisd! De locatie van het kantoor is gewijzigd, maar onze contactgegevens zijn hetzelfde gebleven! Met vriendelijke groet, Team Regiekr8!

Regiekr8 Rent!

Willen jullie ook eens andere sport- en spelmaterialen op het schoolplein of in jullie gymlessen gebruiken? Regiekr8 Rent is de oplossing! Vanaf nu kun je een account aanmaken op onze website en aan de slag ...

Dynamische schooldag met Regiekr8?

Een dynamische schooldag versterkt door middel van bewegen de persoonsvorming van kinderen en zorgt dat in het onderwijsaanbod bewegen afwisselend als middel en doel wordt ingezet. De dynamische schooldag zorgt dat zittend leren en bewegend ...

Regiekr8 Zeeland

Sinds de start van schooljaar 2022-2023 zijn wij samen met Jorn Vonck gestart in de provincie Zeeland. Ook hier ondersteunen wij basisscholen met het faciliteren van o.a. bewegingsonderwijs, bewegend leren en motorisch remedial teaching. ...

Ontwikkeling platform Regiekr8

Sinds 2018 werken onze professionals in een ICT omgeving die naast observatie, jaarplanning ook leskaarten en inspiratie bevat. Deze informatie is voor team noodzakelijk en nuttig. Maar wat als wij deze werkwijze en informatie beschikbaar stellen ...

Impuls & Innovatie Bewegingsonderwijs

Vanaf 2023 zijn scholen uit het basisonderwijs verplicht om twee lesuren bewegingsonderwijs per week te verzorgen. Er is een subsidie beschikbaar gekomen om scholen hierbij te ondersteunen. Regiekr8 heeft 5 schoolbesturen ondersteunt bij het aanvragen en het ...

Bewegend Leren op Goeree-Overflakkee

Het onderwijs, Sportteam GO en Regiekr8 (samen de projectgroep) hebben de handen ineengeslagen op het gebied van bewegend leren. Samen met het onderwijs hebben wij als doel bewegend leren stevig te introduceren en/of verder ...

Bewegend Leren

Recent onderzoek wijst uit dat bewegen gunstig is voor ook de cognitieve schoolprestaties van kinderen. Wanneer rekenen en taal worden gecombineerd met bewegen heeft dit op meerdere vlakken een positief effect. Bewegend leren met behulp ...