Over ons

Onze organisatie heeft een actieve rol als verbinder in het werkveld. Wij weten wat er leeft en speelt in de gemeente, wijk, omgeving en op school.

Missie

De wereld is een plek waarin elk talent centraal staat, deel uitmaakt én meewerkt aan een duurzame wereld.

Visie

Wij werken aan het creëren van een brede leer- en leefomgeving voor iedereen. Dit binnen de thema’s sport, cultuur, talentontwikkeling en gezondheid. Onze inzet heeft als doel het welzijn te bevorderen en dit doen wij door:

    • …lokaal maatwerk te leveren.
    • …te verbinden, activeren en inspireren van mens & organisatie.
    • …altijd oog te hebben voor een coöperatieve samenwerking, samen vooral doen!
  • …te werken vanuit vertrouwen, met veel plezier en een grote betrokkenheid.

Onze Kernkr8

Ons team is de belangrijkste factor voor ons werk. Samen maken we het verschil. Wij hechten in onze samenwerking veel belang aan onze kernkr8: vertrouwen, plezier en betrokkenheid.

Vertrouwen
In welke fase uw organisatie zich ook bevindt, vanuit ons motto ‘Samen, Verbinden & Doen’ werken we aan een optimaal resultaat. Wij maken gebruik van een groot netwerk, wat ons in staat stelt om ons aanbod aan te sluiten op uw behoeften.

Plezier
Als je plezier hebt in het leven, ben je gemotiveerd. Het is dus ook plezier wat onze medewerkers meebrengen binnen onze diensten. Om tot een juist resultaat te komen, vinden wij het belangrijk vooraf duidelijk met elkaar te spreken over verwachtingen.

Betrokkenheid
Uw ambitie is ons uitgangspunt. Vanuit onze ruime ervaring binnen het onderwijs, kinderopvang en welzijn kennen wij de context van waaruit u werkt.

De juiste inzet op de juiste plaats!