Onze droom

Het is onze droom dat ieder kind plezier heeft in bewegen, want bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Het zorgt ervoor dat je makkelijker leert, sociale vaardigheden ontwikkelt en zowel nu als later een vitaler leven leidt. Wanneer kinderen op jonge leeftijd ontdekken dat bewegen, buiten spelen en sporten gezond is, hebben ze daar hun leven lang plezier van!

Ga naar ons aanbod

Onze methode Beweegkr8

Wij introduceren een methode voor het bewegingsonderwijs, Beweegkr8. Onze methode voorziet in:

Kwalitatief bewegingsonderwijs waarbij je voldoet aan de kerndoelstellingen 57 en 58 van de SLO
Gemak omdat het voorbereiden en klaarzetten van de gymles sneller gaat
Inspiratie omdat je toegang hebt tot veel verschillende creatieve en veelzijdige bewegingsactiviteiten
Online inzicht en overzicht zodat je alles kunt vinden op één plek

Meer informatie

Vakleerkracht gym inzetten

Een vakleerkracht of leraarondersteuner bewegingsonderwijs verzorgt de gymlessen op jouw school.

Werken met onze methode & coaching

Groepsleerkrachten en vakdocenten werken met onze methode waardoor de gymles makkelijker én leuker wordt. 

Schoolbee

Maak gebruik van ons softwaresysteem dat gymles eenvoudig, leuker en beter maakt.

Betrokken en vertrouwd

Wij voelen ons betrokken bij de school en denken graag mee over alles op het gebied van beweging. We inspireren, zijn enthousiast en voelen als vertrouwde collega’s binnen het team. Wij plaatsen onze vakdocenten zoveel mogelijk voor meerdere jaren op een school. Wij geloven in samenwerken, want samen kunnen we meer dan alleen. Samen kunnen we onze droom waarmaken. Teamwork makes the dream work!

Meer informatie

De acht beloften van Regiekr8

1. Je bent minder of geen tijd kwijt de voorbereiding van de gymles
2. Je biedt uitdagende en afwisselende gymlessen
3. Je voldoet aan de kerndoelen binnen de SLO
4. Je weet het speelplein in te zetten, ook als gymles

5. Je weet hoe je bewegend leren praktisch toepast in de reken- en taallessen
6. Je ervaart een betere sfeer in de klas doordat er meer bewogen wordt
7. Je ziet waar kinderen staan in hun motorische ontwikkeling
8. Je draagt bij aan een leven lang beweegplezier!

Nieuws

Kinderen observeren en waarom wij daarvoor kleur gebruiken.

De laatste jaren bewegen kinderen minder. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn om met plezier een leven lang te bewegen. Het bewegingsonderwijs en de vakleerkracht vervullen ...