Samen, Verbinden & Doen!

Wij zijn een ondersteunende organisatie voor onderwijs en overheid. Binnen het primair onderwijs wordt een methodische aanpak geleverd. Overheid wordt ondersteund bij het uitvoeren van hun maatschappelijke opdracht.

Wij zijn actief binnen de thema’s sport, cultuur, gezondheid, verenigingen, inclusieve sport- en cultuurdeelname, bewegingsonderwijs, bewegend leren, sociaal emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling.

Voor gemeenten Voor scholen
Alles wat wij doen voor overheid of onderwijs doen wij voor het creëren van een brede leer- en leefomgeving.
Over ons

Diensten & Ondersteuningsaanbod

Brede Impuls Combinatiefuncties
Coördinatie & Uitvoering Jongeren Op Gezond Gewicht
Bewegingsonderwijs
Motorisch Remedial Teaching (MRT)
Bewegend Leren
Voel Je Sterk methode
Voel Je Sterk Op Social Media
Behoefte onderzoek naschools onderwijs
Meldcode
Overheid
Scholen