Kinderen observeren en waarom wij daarvoor kleur gebruiken.

De laatste jaren bewegen kinderen minder. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn om met plezier een leven lang te bewegen. Het bewegingsonderwijs en de vakleerkracht vervullen een belangrijke rol. Daarnaast is het bewegingsonderwijs de plek waar gedrag van leerlingen positief gestimuleerd kan worden. Sport helpt leerlingen bij de socialisatie, het leren van vaardigheden en het opbouwen van vriendschappen. Met de kinderen wordt besproken welke sociale vaardigheid belangrijk is en hoe je ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld goed overlegt en samenwerkt. Motorische vaardigheden volgt de vakleerkracht zodat hij elke les aan kan laten sluiten en zo kan zorgen voor plezier én uitdaging voor ieder kind!

Niveaus in kleuren

Op het rapportje duiden wij alle sociale en motorische vaardigheden aan met de kleuren oranje, geel, groen of blauw. Wij gebruiken geen onvoldoende, voldoende of goed. Leerlingen kunnen in principe geen onvoldoende halen voor het vak bewegingsonderwijs. Wij willen de leerlingen plezier in sport en spel laten ervaren. Succes en aanmoediging speelt daarbij een belangrijke rol!

Wat betekenen de kleuren:

  • Oranje: Bij de motorische vaardigheden betekent oranje dat de leerling de activiteit niet doet. Dit kan vanuit een angst voor de vaardigheid gebeuren. De leerling heeft extra begeleiding nodig. Met een oranje sociale vaardigheid heeft de leerling moeite in de gymles en het lukt (nog) niet dit te verbeteren.
  • Geel: Bij de motorische vaardigheden betekent een gele kleur dat de leerling deze categorie vaardigheden lastig vindt en wat extra begeleiding nodig heeft, maar het wel probeert. Bij een gele sociale vaardigheid valt de leerling op in de les. Soms lukt het niet goed maar er zit vooruitgang in.
  • Groen: Bij de motorische vaardigheden zit de leerling met de kleur groen prima op niveau! Bij de sociale vaardigheden doet de leerling met de kleur groen goed mee en zit ook op het juiste niveau.
  • Blauw: Bij de motorische vaardigheden en sociale vaardigheden zit de leerling met de kleur blauw boven het niveau. De leerling met een blauwe sociale vaardigheid valt positief op, helpt andere leerlingen en werkt aan de uitdagingen die de vakleerkracht neerzet binnen een spel.