Het observeren van motorische vaardigheden is goed, maar waarom zijn de sociale vaardigheden net zo belangrijk?

‘’Ja, schiet ‘m naar Tom! Fee staat vrij! Lekker bezig Gijs!

Sportiviteit en plezier in bewegen, is dat niet wat we allemaal willen? Sommige kinderen halen met twee vingers in hun neus elke keer weer een G voor hun beweegvaardigheid, maar we kennen allemaal kinderen die hoe goed ze ook hun best doen; een salto zit er gewoon echt niet in. Hoewel motorische vaardigheden een essentieel onderdeel zijn van het bewegingsonderwijs, vinden we bij Regiekr8 de sociale vaardigheden net zo belangrijk.

  • Samenwerken

Wat is bij elke teamsport nodig om je doel te bereiken? Precies, teamwork = key! Tijdens een potje voetbal kijken we niet alleen naar hoeveel doelpunten er worden gescoord of naar de techniek die een kind beheerst. Er wordt ook gekeken naar het verdelen van rollen en taken, het ondersteunen van teamgenoten, het nemen van verantwoordelijkheid en het vervullen van de eigen rol zonder anderen hierin te beperken. Het vermogen om effectief samen te werken is essentieel, niet alleen in de sport maar ook in het dagelijks leven.

  • Respect

Oh nee! Je verliest het potje en nu ben je af.. Daarom sla je de hockeystick op de grond en nu is deze kapot.. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden omvat ook het vermogen om empathie te tonen en respect te hebben voor elkaar, de omgeving en het materiaal. Op deze manier zorg je voor een tolerante en inclusieve omgeving waarbinnen harmonieus naast en met elkaar geleerd en geleefd kan worden.

  • Omgaan met winnen en verliezen

Het staat gelijk spel! Nog 1 punt! Ahh nee. Het andere team heeft gewonnen en nu is jouw team tweede geworden in de competitie. Het andere team geeft gelukkig wel gewoon een hand en bedankt voor de goede wedstrijd. Sporten brengt net als het leven in het algemeen winst en verlies met zich mee. Een fijne manier van daarmee omgaan is dan natuurlijk geprefereerd. Kinderen moeten leren dat het belangrijk is elkaar te feliciteren bij een goede uitslag, te accepteren dat je soms een tegenslag hebt en iedereen de kans geven om beter te worden, ook al zet je je eigen winst dan op het spel.

  • Sterk in je schoenen staan.

Een jongen in je groepje doet vandaag niet zo aardig tegen je en dit vind je vervelend. Eigenlijk weet je niet zo goed wat je  moet doen dus je probeert het te negeren, maar het doet je wel wat. Wij vinden het belangrijk dat kinderen natuurlijk respectvol met elkaar omgaan, maar soms gebeurt er toch wat en het negeren hiervan is niet altijd de oplossing. Na het aangeven van de eigen grenzen wordt er nog niet gestopt, dus kiest een kind ervoor om naar de aanvoerder van het groepje of de docent te gaan. Nu wordt het probleem alsnog opgelost. Goed voor jezelf opkomen en zelfvertrouwen meegeven op de basisschool geeft kinderen de zelfverzekerdheid om risico’s te nemen en uitdagingen aan te gaan. Op deze manier help je kinderen veerkrachtiger te worden wanneer nodig en om hulp te vragen als ze er niet uitkomen.

  • Zelfstandigheid

In het leven zal er niet altijd iemand zijn die jou kan helpen om alles op te lossen. Daarom stimuleren we kinderen om zelfstandig aan de slag te gaan met een activiteit, zonder zich te bemoeien met andere kinderen of vakken. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen voor een bepaalde tijd gefocust met een onderdeel bezig kunnen zijn, waarbij proberen = leren vooraan staat. Zelfstandig beslissingen maken, reflecteren op jezelf en initiatief nemen zijn dingen die hier allemaal bij komen kijken.

Om te kunnen leren bewegen is het belangrijk dat er allereerst een goed pedagogisch leerklimaat staat. Al deze sociale vaardigheden dragen bij aan de persoonlijke sociale ontwikkeling van kinderen en leiden zo tot een veilig leerklimaat. Dit om de kinderen voor te bereiden op interacties en uitdagingen in het leven binnen en buiten het (bewegings)onderwijs. Het stimuleren van de sociale ontwikkeling in de sport is daarom net zo cruciaal als de fysieke ontwikkeling.