Update Impuls & Innovatie Bewegingsonderwijs

Op een aantal scholen hebben we de procesbegeleiding van de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs grotendeels afgerond, andere trajecten zijn nog in uitvoering. Met veel plezier zijn we een traject aangegaan om binnen de school te kunnen voldoen aan de wettelijke eis van twee keer 45 minuten bewegingsonderwijs (door een bevoegd docent). Dit vergt soms best wat creativiteit en out of the box denken, maar dit gaan we graag aan! 

Wanneer onderdeel A (wettelijke eis) succesvol is ingevuld, is er ruimte om ook te kijken naar andere beweeg innovaties binnen de school. We zijn op een aantal scholen succesvol aan de slag gegaan met bewegend leren. Ook is de wens voor inspiratie rondom gymlessen, energizers en buitenspelen naar voren gekomen. Hiervoor wordt op de achtergrond hard gewerkt aan een digitaal inspiratieplatform en buitenspeelplan. 

Na de kerstvakantie is de procesbegeleiding voor de nieuwe subsidieronde opgestart. We gaan ons best doen voor nieuwe succesvolle samenwerkingen en mooie resultaten!