Samenwerking met Voel Je Sterk

Partnerschap Regiekr8 en Voel Je Sterk

Elke school zoekt naar een praktische en effectieve methode als extra ondersteuning voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Immers, iedere klas en iedere leerling kent lastige en uitdagende situaties, waarin die ontwikkeling op de proef wordt gesteld en waar het erop aankomt of de juiste keuzes gemaakt worden. Voel Je Sterk leert dergelijke situaties te herkennen en zoveel mogelijk te voorkomen, uit de weg te gaan of er adequaat op te anticiperen.

Voel Je Sterk is een effectieve methode sinds 2009. Voel Je Sterk is een partnerorganisatie van Regiekr8 en samen ondersteunen zij het onderwijs met het aanbieden van een methode op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Waarom Voel Je Sterk

Steeds meer scholen willen handvatten en vaardigheden waardoor sociaal- emotionele problemen voorkomen kunnen worden. Voel Je Sterk is vooral een psycho-fysieke methode. Specifieke elementen uit sport, spel en theorie zijn op weloverwogen wijze samengevoegd en worden gedifferentieerd aangeboden.

Het recept

  • Voorlichtingsbijeenkomst (voor leerkrachten en ouders/opvoeders).
  • Digitale documentatie Voel Je Sterk voor leerlingen en hun docenten en ouders/verzorgers.
  • Fysieke training met theoretische verbinding/ondersteuning en training.
  • Docententraining en -ondersteuning.
  • Voel Je Sterk werkboek, polsbandjes en certificering voor leerlingen.
  • Voel Je Sterk-handleiding voor docenten en ouders/verzorgers.