Voel Je Sterk Op Social Media

Deze methode wordt aangeboden in samenwerking met de organisatie Voel Je Sterk. Heeft u interesse dan zult u via Regiekr8 met deze organisatie een licentie afsluiten.

Social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om leerlingen te leren omgaan met deze digitale wereld. Het is een belangrijk onderdeel in het hedendaagse onderwijs. Docenten weten dat er op internet veel informatie te vinden is over het gebruik van social media. Er is echter nog geen hapklare methode ontwikkeld waardoor het leren omgaan met social media een wezenlijk onderdeel van het onderwijs kan worden.

Praktische werkvormen

Onze praktijkervaring leert ons dat er behoefte is aan een georganiseerde en voorbereide lesmethode. Een methode waarmee docenten écht praktische werkvormen aangereikt krijgen en waarmee zij leerlingen effectief onderwijs kunnen aanbieden wat gericht is op het omgaan met social media.

“Uw school krijgt een compleet onderwijspakket over het gebruik van- en deelname aan social media. Meer dan 50 unieke werkvormen voor groep 5 t/m groep 8 van het PO en de onderbouw van het VO”

Hoe ziet VJS- op social media (methode) eruit?

Door middel van een uitgebreide en functionele online module (middels een tablet) komen theorie, spellen, oefeningen, opdrachten, stellingen en discussies aan de orde die aansluiten bij de doelgroep. Alle onderwerpen komen gedurende de schooljaren meerdere malen terug; op gedifferentieerde wijze en volledig aangepast op het niveau van de leerlingen.

Ouderbetrokkenheid

Er wordt een beroep gedaan op de betrokkenheid van de ouders van de leerlingen om ingezette leerprocessen positief en gericht te ondersteunen.

Doel

Docenten van het basisonderwijs praktische werkvormen aanreiken waarmee zij op wekelijkse basis hun leerlingen meer kennis en vaardigheden kunnen aanleren omtrent het gebruik van- en deelname aan social media.

Leerdoelen voor de leerlingen

 • Leren omgaan met de gevaren, verleidingen en verslavingen van het social media.
 • Overzien de mogelijke gevolgen van het sturen van berichten op sociale media.
 • Leren zichzelf te beschermen op het internet en hun online privacy te bewaken.
 • Kennis nemen van zgn. nep informatie en leren daar adequaat op te reageren.
 • Do’s en dont’s op sociale media.
 • Afspraken maken met de klas over online omgangsvormen.
 • Leren omgaan met online geldzaken.

“Uw school krijgt een compleet onderwijspakket over het gebruik van- en deelname aan social media.”

Kerndoelen onderwijs

VJS- op social media sluit aan bij de SLO- kerndoelen:

 • Veiligheid.
 • Media.
 • Identiteit
 • Participatie.

Abonnement

Wij bieden u de VJS- op social media methode gedurende 4 jaar aan voor €1390,- per jaar inclusief:

 • 4 verschillende online modules voor de groepen 5,6,7 en 8. (Basisonderwijs)
 • 1 uitgebreide online module voor de onderbouw. (Voortgezet onderwijs)
 • De docenten handleiding.
 • Jaarplanning. (incl. een overzicht van alle werkvormen en leerdoelen)
 • Informatieve documentatie & lesvoorbereidingen.
 • Meerdere flyers ter informatie voor ouders/verzorgers.
 • Meerdere Social media posters voor in school.
 • Informatie brieven.
 • Certificering pér klas.
 • Advies en begeleiding.
 • Opzet social media protocol.
 • Een jaarlijkse update.
 • Evaluatie.
 • 0 meting, eindmeting en een analyse leerlingen, docenten & ouders

Het social media protocol inclusief begeleiding kan ook los van de VJS- op social media abonnement worden ingekocht voor €299,-.

Bestuursvoordeel

Wanneer u gezamenlijk, met meerdere scholen van hetzelfde bestuur, onze methode inkoopt geniet u per school van een financieel voordeel. Het percentage voordeel is afhankelijk van het aantal scholen.

Deelname scholen

Prijs per licentie per school (per jaar) incl. btw. Een bestuurskorting, bij een deelname van twee scholen van hetzelfde schoolbestuur, wordt toegepast vanaf het moment dat de tweede school de licentie afneemt. Een korting is niet van toepassing met terugwerkende kracht.

Deelname scholenPrijs licentie per school (per schooljaar)Voordeel per school
1 school€ 1.390,-
2 tot 10 scholen€ 1.251,-€ 139
11 tot 30 scholen€ 1.112,-€ 278
31 tot 50 scholen€ 973€ 417
51 tot 100 scholen€ 834€ 556
100+ scholen€ 695€ 695