Verandertrajecten onderwijs en kinderopvang

Samenwerken met diverse partners aan een positief leef- en leerklimaat voor kinderen. Steeds meer gemeenten, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en ouders zien er de meerwaarde van in.
Maar wat is die meerwaarde? Iedere partij heeft hierop een visie en levert een belangrijke bijdrage vanuit zijn eigen expertise. Alleen daarom al is het belangrijk om een onafhankelijke procesbegeleider in te zetten, om de schakels zo te verbinden dat een positieve leer- en leefomgeving voor alle kinderen van 0-12 jaar tot bloei kan komen.

Regiekr8 is in staat deze rol te vervullen: de wensen van alle partijen te vertalen tot jullie eigen verhaal en dit vanaf de basis te begeleiden. Met actuele kennis en veel ervaring in diverse verandertrajecten.

Heeft u behoefte aan een adviestraject? Neem contact met ons op!