Motorisch Remedial Teaching

Het doel van MRT is om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op motorisch vlak beter te helpen in hun leerproces. MRT bieden wij zo veel als mogelijk aan binnen onze huidige lessen bewegingsonderwijs.

Wanneer een school, schoolmaatschappelijk werk/zorg, gemeente en/of ouder een specifieke vraag heeft bieden wij twee verschillende trajecten aan:

  1. Kleine groepjes 2 tot 5 kinderen (onder- en of naschools).
  2. Individuele lessen (op aanvraag.

Mogelijke indicaties MRT

  • Kinderen die niet mee kunnen komen in de gymles.
  • Kinderen die niet (durven/kunnen/willen) spelen op het schoolplein of op straat.
  • Kinderen die geen plezier beleven aan spelen en bewegen (met andere kinderen).
  • Kinderen die heel onzeker zijn over de wijze waarop zij bewegen.
  • Kinderen die heel angstig zijn in bewegingssituaties (angst voor hoogte, vallen, over de kop gaan, spelen met andere kinderen).
  • Kinderen die onhandig zijn, houterig bewegen.
  • Kinderen die vaak dingen omstoten, laten vallen.

Sociaal Emotionele Ontwikkeling

Wanneer onze specialisten signaleren dat ook op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling ondersteuning nodig is adviseren of ondersteunen wij kinderen naar een ander traject. Natuurlijk wordt binnen ons MRT-aanbod aandacht gegeven aan de sociale vorming van kinderen.

Verwijzingen en vergoedingen MRT

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig voor Motorische Remedial Teaching. Motorische Remedial Teaching wordt veelal niet vergoed door de zorgverzekering. Sommige uitgebreide aanvullende verzekeringen vergoeden wel (bijzondere) sportprogramma’s voor kinderen, waaronder MRT zou kunnen vallen. Geadviseerd wordt dan ook goed te informeren bij uw zorgverzekeringsmaatschappij of de lessen MRT vergoed kunnen worden.

Heeft u vragen over MRT neem dan contact op door te e-mailen naar mrt@regiekr8.nl