Meldcode

Er geldt een wettelijke verplichting voor het hanteren van een beleid meldcode.

Dit beleid in de organisatie implementeren is een voorwaarde om te komen tot praktische uitvoering ervan. En dan ben je er nog niet. Want wie zet de eerste stap? Herkent het team de signalen van een kind wat huiselijk geweld of kindermishandeling meemaakt? En wat doe je vervolgens met die signalen?

Waar liggen als school verplichtingen rondom de meldcode. Hoe is de meldcode verweven in het toezicht van de inspectie? Hoe verlaag je de handelingsverlegenheid van de medewerkers. Hoe ga je in gesprek met ouders, en met kinderen. En hoe is de zorg in de school en in de regio geregeld?

In een korte bijeenkomst nemen we het beleid Meldcode met medewerkers door, en worden alle vragen hierover behandeld.

Daarnaast kunnen medewerkers in een training geschoold worden in het hanteren van de stappen van de meldcode, inclusief hun rol daarin.

Tenslotte is er ook een training voor aandachtsfunctionarissen.

Wilt u van gedachten wisselen hierover?

Leanne is gecertificeerd trainer via Trainershuiselijkgeweld.nl. Zij komt de mogelijkheden graag in een persoonlijk gesprek toelichten.

Contact