Dynamische schooldag met Regiekr8?

Een dynamische schooldag versterkt door middel van bewegen de persoonsvorming van kinderen en zorgt dat in het onderwijsaanbod bewegen afwisselend als middel en doel wordt ingezet. De dynamische schooldag zorgt dat zittend leren en bewegend leren met elkaar worden afgewisseld zodat bewegen, ontspannen, sociale vorming en cognitieve ontwikkeling hand en hand gaan. Een dynamische schooldag vindt plaats in, op en rond school. 

De huidige werkwijze van een school vraagt (als goed is) in het toewerken naar een dynamische schooldag geen grote verandering. Het is belangrijk om gezamenlijk toe te werken naar een werkwijze door middel van het uitvoeren van een gedragen programma. Dit programma kent praktische tools en handvatten. Door middel van een programma, met daarin o.a. een (voorbeeld) jaarplan en een omgeving waarin lesmateriaal is te vinden, krijgt het team praktische tools en handvatten aangereikt. En, let op de autonome positie van een groepsleerkracht, die weet echt wel wat er nodig is! Aanvullend is het vooral belangrijk om te monitoren welke ondersteuning een groepsleerkracht en/of het team nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld te organiseren via een e-learning, kennisoverdracht via training of workshop, inzet van speelcoaches en de inzet van de gymleerkracht als coördinator van de dynamische schooldag.

Het toewerken naar een dynamische schooldag gaat over gebruik van ruimtes, roostering en over het hoe inzetten van bewegen tijdens de schooldag.

Bron: impulsbewegingsonderwijs.n

Begin met het inplannen van de beweegmomenten en het bewegingsonderwijs. En plan de andere vakken binnen de beweegmomenten óf rondom de beweegmomenten.

Voorbeeld van het inplannen van een rooster waarbij bewegen centraal staat. En, via deze weg voldoet u gelijk (ruim) aan de verplichte twee lesuren bewegingsonderwijs

Wat levert het op?

voor de kinderen: bewegen heeft een positief effect op de cognitieve functies van het kind zoals planning, besluitvorming maar ook op de aandacht en concentratie. Een kind leert bewegen en leert binnen het bewegen.

voor de leerkrachten: een dynamische werkdag (letterlijk!). Het geeft een extra impuls aan het werken met al die prachtige kinderen. Het geeft rust, plezier en afwisseling. Samen werken, spelen en leren met de kinderen. Wie wil dat niet?

Hoe gaat u aan de slag met een dynamische schooldag? Regiekr8 ontwikkelt een oplossing waarbij onze diensten en mensen binnen één programma vanuit het dynamische schooldag principe meewerkt aan de cognitieve-, sociale- en natuurlijk de motorische ontwikkeling van kinderen op uw school.

Een oriënterend gesprek voeren? Neem dan contact met ons op.