Bewegingsonderwijs

Onderwijsmethode Beweegkr8

Sporten en bewegen zijn essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Goed voor lichaam en geest. Ons doel is om kinderen met plezier te laten bewegen. Op school en ook daarna. Wij bieden het hele schooljaar een uitgebreid en gevarieerd lesaanbod aan. Kinderen maken kennis met veel verschillende sporten binnen onze sportcultuur. Zo stimuleren wij kinderen om sporten ook naschools te beoefenen.

Het recept
  • Afwisseling in leerlijnen volgens een jaarplan afgestemd op het niveau van de leerlingen. Leuke en originele activiteiten in een veilige omgeving.
  • Een enthousiaste en betrokken vakspecialist.
  • Met extra materiaal wat in weinig gymzalen te vinden is.
Beweegvaardigheid

Naast het laten ervaren van plezier en succes is het verbeteren van de motorische vaardigheden een belangrijk doel van het bewegingsonderwijs. Met onze methode Beweegkr8 volgen wij de leerlijnen uit het basisdocument. Zo heeft onze lesmethode op verschillende manieren aandacht voor de ontwikkeling van de motorische vaardigheden. De methode is zo opgebouwd dat er een doorgaande lijn zit in het programma van groep van 3 t/m 8.

Ieder kind is uniek
  • Leerlingen bewegen op hun eigen niveau. We differentiëren waar mogelijk en dagen leerlingen uit.
  • Er is een makkelijk systeem waarmee de vakdocenten het motorisch niveau van leerlingen kunnen observeren. Zo krijgen zij goed zicht op waar de leerling staat. Dit geeft handvatten voor differentiatie.
Ons uurtarief 
  • Lichamelijk Opvoedingsdocent €44,20 p/u.
  • Leraarondersteuner bewegingsonderwijs €38,10 p/u. Bij deze inzet dient uw groepsleerkracht (met bevoegdheid) aanwezig te zijn in de les/ruimte maar kan wel andere werkzaamheden verrichten.
  • U betaalt alleen de lesuren die u afneemt + 1 uur voorbereiding per lesdag.
  • Ons tarief is inclusief reiskosten, training, coaching en begeleiding.

Sport en Bewegen zijn essentieel voor kinderen

Wilt u onze onderwijsbrochure zien?