Bewegingsonderwijs

Onderwijsmethode Beweegkr8

Sporten en bewegen zijn essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Goed voor lichaam en geest. Ons doel is om kinderen met plezier te laten bewegen, op school en ook daarna. Wij bieden het hele schooljaar een uitgebreid en gevarieerd lesaanbod aan. Kinderen maken kennis met veel verschillende sporten binnen de sportcultuur. Zo stimuleren wij kinderen om sporten o.a. ook naschools te beoefenen. Op naar een leven lang bewegen!

Visie bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs staat voor plezier in bewegen en spelenderwijs motorisch en sociaal ontwikkelen op eigen tempo en niveau. Kinderen kunnen binnen een veilig pedagogisch klimaat (samen) ontdekken, leren en zichzelf ontwikkelen. Kinderen wordt gestimuleerd bewust na te denken over zichzelf en anderen, om zo vanuit eigen niveau deel te nemen aan de beweegactiviteiten (met anderen). Vanuit differentiatie en variatie kunnen kinderen ontdekken waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en waar ruimte ligt voor groei. Kinderen voelen zich onderschools en buitenschools vertrouwt en beweegvaardig, op deze wijze kunnen zij met zelfvertrouwen deelnemen aan de bewegingscultuur.

Het recept
  • Afwisseling in leerlijnen volgens een jaarplan afgestemd op het niveau van de leerlingen. Leuke en originele activiteiten in een veilige omgeving.
  • Een enthousiaste en betrokken vakspecialist.
  • Met extra materiaal wat in weinig gymzalen te vinden is.
Beweegvaardigheid

Naast het laten ervaren van plezier en succes is het verbeteren van de motorische vaardigheden een belangrijk doel van het bewegingsonderwijs. Met onze methode Beweegkr8 volgen wij de leerlijnen uit het basisdocument. Zo heeft onze lesmethode op verschillende manieren aandacht voor de ontwikkeling van de motorische vaardigheden. De methode is zo opgebouwd dat er een doorgaande lijn zit in het programma van groep van 3 t/m 8.

Ieder kind is uniek
  • Leerlingen bewegen op hun eigen niveau. We differentiëren waar mogelijk en dagen leerlingen uit.
  • Er is een makkelijk systeem waarmee de vakdocenten het motorisch niveau van leerlingen kunnen observeren. Zo krijgen zij goed zicht op waar de leerling staat. Dit geeft handvatten voor differentiatie.
Onze diensten
  • Peutergym.
  • Kleutergym.
  • Gymlessen vanaf groep 3 tot en met groep 8.

Sport en Bewegen zijn essentieel voor kinderen, geeft u de regie aan onze organisatie. Dan maken we samen bewegen tot onderdeel van uw reguliere onderwijsprogramma.