Behoefte onderzoek naschools onderwijs

Het onderwijs beweegt en werkt voortdurend aan het creëren van een positief opgroeiklimaat. Ontwikkelingen die bedoeld zijn om het voor kinderen op school uitdagend en plezierig te houden.

Het ontstaan van een integrale samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs heeft als doel dat kinderen zich altijd en overal in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. Kinderen groeien zo op in een brede leer- en leefomgeving waar ze gezien en uitgedaagd worden met al hun talenten.

De verandering in een IKC of een brede school vraagt om een educatief programma. Maar, welke behoefte leeft er onder ouders na schooltijd? En waar ligt de behoefte van de kinderen? Om die behoefte goed in beeld te krijgen kunt u ons vragen een behoefte onderzoek te houden. Hiermee krijgt u inzichtelijk welke behoefte ouders/verzorgers (en hun kinderen) hebben m.b.t. naschoolse activiteiten. Als u dit helder hebt, kunt u immers verder bouwen.

Alle onderzoeken worden uitgevoerd vanuit onze eigen onlinetool. Het voordeel van ons onderzoek is dat het volledig op maat is, én in uw eigen huisstijl.

U heeft keuze uit een drietal onderzoeken:

 1. Standaard onderzoek
  • Prijs: €596,-.
  • Doel: u wilt weten waar de behoefte ligt van ouders/verzorgers en hun kinderen.
  • Resultaat: Een vragenlijst in huisstijl die zorgt voor een overzichtelijke rapportage die de resultaten van het onderzoek weergeeft. U ontvangt op basis van de uitkomsten een advies.

 2. Uitgebreid onderzoek
  • Prijs: €938,-.
  • Doel: u wilt weten waar de behoefte ligt van ouders en hun kinderen. U zoekt een partner die deskundig en onafhankelijk advies geeft zodat u met een kort & krachtig rapport verder keuzes kunt maken.
  • Resultaat: een uitgebreide vragenlijst zorgt voor een overzichtelijke rapportage die de resultaten van het onderzoek weergeeft. U ontvangt op basis van de uitkomsten een uitgebreid advies, adviesgesprek en follow up acties.

 3. Terugkerend onderzoek met verbetermatrix
  • Prijs: €199,-.
  • Doel: u wilt met de start en uitvoering van uw tussen- of naschoolse programma blijvend weten waar verbetering mogelijk is of extra behoefte aan is.
  • Resultaat: u ontvangt twee keer per schooljaar een rapport met daarin een verbetermatrix.
  • Extra kosten: u heeft alleen extra kosten wanneer u ook een kort of uitgebreid advies wilt ontvangen.
  • Voordeel: wanneer uw onderwijskoepel een afname doet van 5 (of meer) ontvangt u 20% korting.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op of bel Gertjan de Vogel op 06144 52 373.