Voel Je Sterk programma

Voel Je Sterk is een programma vanaf groep 5 specifiek gericht op de sociale- en emotionele ontwikkeling van kinderen. Leerlingen kunnen hierbij op eigen initiatief eigen gedrag veranderen, waarbij ze niet bang zijn om fouten te maken. Via een meerjarig traject pakt het programma sociaal- emotionele uitdagingen aan. Voel Je Sterk brengt de lesstof effectief over door verschillende elementen:

  • Fysieke, praktijkgerichte trainingen
  • Theorie en oefenvormen in de klas
  • Werkvormen voor thuis

Voel Je Sterk is een actief, plezierig en effectief programma wat leerlingen vaardigheden geeft op het gebied van zelfkennis en fysieke, mentale en verbale vaardigheden. Het programma stimuleert kinderen om vanuit intrinsieke motivatie persoonlijke leerdoelen te behalen. Naast dat het programma voor kinderen is bedoeld, helpt het ouders en docenten bewuster om te gaan met het gedrag van de kinderen. Hiervoor worden ouders en docenten op diverse manieren betrokken bij het programma.

Doel voor leerlingen
Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 13 jaar leren tijdens opeenvolgende jaren om gaan met pestgedrag. Ook leren zij fysieke, mentale en verbale vaardigheden aan om zichzelf te beschermen bij lastige, vervelende en intimiderende situaties.

Doel voor docenten
Om docenten gedurende het volledige traject inzicht te geven in het gedrag van hun leerlingen. Om daarnaast te leren bewuster om te gaan met pestgedrag en adequater te reageren op lastige situaties. Dit doen we via informatie, tips en het aanreiken van handvatten.

Doel voor ouders/verzorgers
Door thuis het Voel Je Sterk werkboek te gebruiken, ouders te informeren en stimuleren in gesprek te gaan met hun kind. Dit aan de hand van de thema’s die behandeld worden tijdens de lessen op school.

De investering hiervoor is afhankelijk van uw wensen. Stuur ons uw gegevens via het contactformulier en wij nemen graag contact met u op.