Hoeksche Waard Actief in ontwikkeling!

Hoeksche Waard Actief is onze projectnaam in de Hoeksche Waard. Wij leveren in de Hoeksche Waard combinatiefunctionarissen op het gebied van sport, cultuur, gezondheid, onderwijs, kinderopvang, kwetsbare doelgroepen en verenigingen. Ook Hoeksche Waard Actief heeft een facelift gekregen!

Wat doet Hoeksche Waard Actief?

Hoeksche Waard Actief verbindt vraag en aanbod op het gebied van sport en cultuur. Hoeksche Waard Actief geeft invulling Wij richten ons voor de inwoners van de Hoeksche Waard op de thema’s:

  1. Sport- en cultuurparticipatie;
  2. Kinderen op gezond gewicht;
  3. Krachtige verenigingen;
  4. Vitale senioren;
  5. Positief opgroeiklimaat;
  6. Ondersteuning kwetsbare doelgroepen

Dit doen wij met 6 producten

  1. Activiteitenaanbod;
  2. Themaprojecten;
  3. Verenigingsacademie (webinars, seminars en portaal);
  4. Fittest;
  5. Evenementen;
  6. Opleidingsinstituut;
  7. Intermediair sport & cultuur.

Bent u ook op zoek naar een passende lokale invulling van uw combinatiefunctionarissen?

Dan kunt u contact opnemen met Gertjan de Vogel via 0614452373 of mail hem naar gertjan@regiekr8.nl