Scholen

Waarom kiest u als school voor ons?

  • U zoekt een partner die ervoor zorgt dat u 100% aandacht heeft voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen.
  • Omdat wij dagelijks een gezonde leefstijl stimuleren, de beweegvaardigheid verbeteren én werken aan de sociale en emotionele ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen.
  • Als regiepartner voor het opzetten, coördineren en/of uitvoeren van taken of projecten die soms niet goed passen binnen het takenpakket van uw leerkracht.
  • Als partner waarmee u gewoon koffie kunt drinken en vanuit visie nieuwe kansen wilt verkennen.

Ons doel is het creëren van een positief opgroeiklimaat, waarbij kinderen een zo breed mogelijke leer- en leefomgeving aangeboden krijgen. Wij zijn een logische partner die regie voert en daadkrachtig uitvoering geeft aan diverse projecten.

Waarmee kunnen wij u ondersteunen?

  • Uitvoering geven aan het bewegingsonderwijs, volgens onze eigen methode.
  • Een programma opzetten en uitvoeren gericht op sociale- en emotionele ontwikkeling.
  • De beweegvaardigheid in beeld brengen via een MQ Scan
  • Het organiseren, coördineren en uitvoeren van leertijd verlengende projecten gericht op talentontwikkeling.
  • Met een servicetool waarmee u onder- of naschoolse activiteiten kunt delen met uw leerlingen, waarbij de inschrijving automatisch gebeurt.
  • Het organiseren, coördineren en uitvoeren van projecten in het kader van sport of cultuur. Denk hierbij aan de Koningsspelen en sponsorlopen.

Hoe werken wij?

Wij komen graag bij u langs om uw behoefte in beeld te brengen. Afhankelijk van uw wens, beleid en doelstellingen bepalen wij ons gezamenlijke plan van aanpak. Er volgt een werkplan waarin wij doelen meetbaar formuleren. Vervolgens krijgt u een contactpersoon voor vragen en overleg. We werken op een laagdrempelige manier waarbij u grip heeft en eventueel kunt meesturen. Via tussentijdse evaluaties bekijken we de voortgang.

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of offerte.