Gemeenten

Waarom kiest u als gemeente voor ons?

 • Wij zijn de regiepartner die ervoor zorgt dat alle inwoners plezier hebben in bewegen en dat belemmeringen worden aangepakt.
 • U zoekt een partner die verantwoordelijkheid neemt in het uitvoeren van de brede impuls combinatiefunctionarissen.
 • We werken aan een positieve sportcultuur.
 • We stimuleren en verbeteren de beweegvaardigheid.
 • Wij nemen regie in het vitaal houden en toekomstbestendig maken van sport-, cultuur- en beweegaanbieders.
 • We hebben oog voor de toekomst en werken mee aan het verduurzamen van de sportinfrastructuur.

Regiekr8 werkt aan het opzetten, begeleiden of stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen. Ons doel is het creëren van een positief leefklimaat waarbij iedereen vanuit zijn of haar mogelijkheden én talenten werkt aan zijn of haar welbevinden. 

Waarbij ondersteunen wij u?

 • We ondersteunen kwetsbare inwoners bij het vinden van een passende oplossing. Daarbij zien wij de belemmering als kans in het toewerken naar een positief welbevinden.
 • Wij geven uitvoering aan de combinatiefuncties aan de hand van uw vastgestelde beleidsthema’s en doelstellingen.
 • Wij maken verbinding in sport en cultuur en laten onderwijs, kinderopvang en sport- en cultuuraanbieders samenwerken.
 • Aan uw beleid geven wij praktische uitvoering door diverse lokale projecten, activiteiten of burgerinitiatieven op te zetten en te begeleiden.
 • We zetten projecten op rondom gezonde leefstijl, preventieve activiteiten, beweegvaardigheid of talentontwikkeling.

Hoe werken wij?

Wij komen graag bij u langs om uw behoefte in beeld te brengen. Afhankelijk van uw wens, beleid en doelstellingen bepalen wij ons gezamenlijke plan van aanpak. Er volgt een werkplan waarin wij doelen meetbaar formuleren. Vervolgens krijgt u een contactpersoon voor vragen en overleg. We werken op een laagdrempelige manier waarbij u grip heeft en eventueel kunt meesturen. Via tussentijdse evaluaties bekijken we de voortgang.

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of offerte.