Basiscursus Spelleiding 8-12 jaar

De basiscursus Spelleiding 8–12 jaar is gericht op pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 8–12 jaar. Bij deze leeftijdsgroep komen vooral de “sportieve activiteiten” aan de orde. Denk hierbij aan loopspelen, pleinspelen, balspelen, spelen met frisbees en parachutes enz. Veel aandacht wordt besteed aan het voorbereiden en uitvoeren van sport- en spelactiviteiten. Centraal staat bij de deze cursus de daadwerkelijk deelname aan de activiteiten van kinderen en pedagogisch medewerkers.

De Cursus

De cursusgroep bestaat dan altijd uit minimaal 6 en maximaal 8 cursisten. Daarnaast helpen de kinderen in de groep altijd mee als oefengroep voor de docent en later voor de cursisten. Deze cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 4 uur.

Cursusopzet van de IVASS basiscursus spelleider

Beoogde leereffecten van de opleiding

De cursist heeft zich tijdens de cursus de volgende kennis en vaardigheden eigen gemaakt:

Kennis

– Inzicht van de basisprincipes van het belang van bewegen van kinderen in de opvoedingssituatie;
– Theorie van het leidinggeven;
– Conflicthantering bij sport- en spelactiviteiten;
– Algemene kennis van een aantal sport- en spelactiviteiten;
– Uitgangspunten voor het organiseren van sport- en spelactiviteiten;
– Heeft kennis van de mogelijkheden om de kwantiteit en kwaliteit van het dagprogramma te verbeteren.
Vaardigheden
– Veiligheid inschatten gebruik speelruimte;
– Kinderen kunnen enthousiasmeren en stimuleren;
– Snel en duidelijk een eenvoudig spel kunnen uitleggen;
– Methodisch een complex spel kunnen uitleggen;
– Binnen het spel kunnen variëren;
– Veilig en doelmatig gebruik van spel- en sportmateriaal;
– Beheer van sport- en spelmateriaal;
– Activiteitenplanning maken.

Attitude

Wij gaan ervan uit dat de cursisten zelf tot het inzicht komen (hun houding bevestigd zien of tot een nieuw inzicht komen) dat spelen, bewegen en sporten voor de ontwikkeling van het kind uitermate belangrijk zijn. Tijdens de cursus wordt daar nog uitvoerig op ingegaan.

Kosten van de cursus

Op basis vier cursusmiddagen, lesmateriaal en deelname van maximaal 8 deelnemers kost de IVASS cursus €2950,00 (vrijgesteld van btw).